Alexander Bobkin (1952) is een Russisch-Nederlandse schilder gevestigd in Nijmegen. Bobkin’s werk kenmerkt zich door zijn zoektocht naar de spirituele werkelijkheid verscholen achter de gangbare realiteit. Een ziener, gestuurd door zijn Siberische roots en alsmaar reizend door de geest om deze mystieke ervaringen te vertalen naar het doek.

De kunstenaar Alexander Bobkin (1952, Novokoeznetsk) is geboren in Siberië en heeft zijn opleiding gevolgd aan de kunstacademie van Jaroslavl. Bobkin is een reiziger die het liefst voor hem nog onbekende gebieden bezoekt. Een aantal musea hebben schilderijen van Bobkin aan de collectie toegevoegd. Tot deze musea behoren o.m.: Museum of Modern Art Novokoeznetsk; Kemerovo Regional Art Museum en het State Museum of Oriental Art te Moscow. Na lang rondreizen heeft Bobkin zich in 1990 in Nederland gevestigd. Zijn atelier bevindt zich in de Krayenhoff Kazerne in Nijmegen.

Hedendaags iconenschilder

Van Bobkin kan niet direct gezegd worden dat hij een iconenschilder is in de letterlijke betekenis van het woord. Maar ruimer genomen kan er wel sprake van zijn. Het is niet een religieuze toonzetting waarbij heiligen worden vereerd, en waarbij volgens bepaalde regels de compositie wordt vervaardigd, maar de mysterieuze atmosfeer die zijn voorstellingen uitademen. Het is de rituele sfeer van inwijding die boven zijn schilderijen hangt. Een inwijding tot kennis over de geheimen van een ontmoeting; het verdriet van een huilende haas; of de toestand van een glas water. Kleine verhalen die met weinig verf neergezet worden in een te grote wereld.

Tekst: Delfi Form Art Gallery

Het is de rituele sfeer van inwijding die boven zijn schilderijen hangt.

Reiziger van alle tijden

Alexander Bobkin weet wat reizen is, tussen Novokoeznetsk, waar hij in 1952 geboren is en het Rijk van Nijmegen, waar hij sinds 1990 woont en werkt. Maar ook tussen de Akademie Jaroslavl Choedozjestvjennoje in de buurt van Moskou en – in 1972 – weer terug naar Siberië, waar hij na enkele jaren bij de Sjamanen het gevoel voor mysterie ontdekte. De toenemende bekendheid in eigen land bleef niet onopgemerkt. Uitnodigingen voor exposities in Frankrijk en Engeland bleken even eervol als onuitvoerbaar. Een invitatie voor Londen leidde in 1990 tot een tussenstop in Amsterdam om van daaruit met een visum over te steken naar een nieuwe toekomst. Het oponthoud in Nederland zou een permanent verblijf worden. Alexander Bobkin werd ver van zijn geboortegrond een ‘reiziger in de geest’, die op eigen wijze de spiritualiteit verbeeldt, als een teken van alle tijden en streken. De verbinding tussen de oosterse en westerse cultuur vindt in Alexander Bobkin een ambassadeur, die zijn diplomatieke gaven met lijnen, vlakken en kleuren, soms terughoudend, dan weer uitbundig, maar altijd indringend gestalte geeft.

Tekst: Ad Lansink

In Nederland begon ik aan mijn tweede kunstenaarsleven.

Picturale tradities

Het werk van Alexander Bobkin is op velerlei wijze verbonden met de oerbronnen van onze picturale tradities. Hij haalt zijn inspiratie niet alleen uit de kunsttradities van zijn Siberische vaderland maar ook de oosterse, oriëntaalse en westerse cultuur hebben een duidelijk spoor achtergelaten in zijn werk. Het werk heeft zich in de loop van de tijd geëvolueerd naar een steeds abstractere vorm. De afbeelding wordt een symbool. Het vertegenwoordigt de essentie van het wezen van het afgebeelde. Hij probeert op die manier de afbeelding los te laten van iedere directe verbondenheid en individuele identiteit. Zo wil hij onderzoek doen naar de kern van onze picturale traditie.

Hij haalt zijn inspiratie niet alleen uit de kunsttradities van zijn Siberische vaderland maar ook de oosterse, oriëntaalse en westerse cultuur hebben een duidelijk spoor achtergelaten in zijn werk.

Meer over Alexander Bobkin

De doorzichtige realiteit van Alexander Bobkin

Reizen in de geest is de titel van een boek over de schilder Alexander Bobkin. Een Russische kunstenaar, die woont en werkt in het rijk van Nijmegen. Een man die vooral zijn ‘innerlijke reizen’ laat spreken in zijn werk.

Siberië berust op verbeelding

De kunst van Bobkin wortelt in Siberische mythen die geen mythen meer mogen zijn. Wat ertoe heeft heeft bijgedragen dat die mythen een ondergronds bestaan zijn gaan leiden laat Bobkin Siberisch. Zijn land is bevolkt door geesten die geen naam meer mogen hebben, door rituele praktijken waar men zich voor schaamt.

Tussen droom en nachtmerrie

Een beest met een menselijk gelaat, een gezicht dat schuilgaat achter een masker, figuren in theatrale kostuums die opdoemen uit de mist. De schilderijen van Alexander Bobkin lijken een droomwereld te verbeelden, die je kort na het ontwaken alweer deels is ontglipt.

Ontvang digitaal de brochure 'Metamorfose'

De brochure ‘Metamorfose’ is uitgebracht ter gelegenheid van een nieuwe collectie werken en nu ook kosteloos digitaal te verkrijgen. Liever een fysiek exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en adresgegevens naar info@bobkin.nl

Aanvraag brochure

 Uw gegevens zijn veilig bij ons.