Boek: Reizen in de Geest / Travelling In the Mind

30.00

De mens is van nature een reiziger, steeds op zoek naar nieuwe vergezichten. Een kunstenaar is een reiziger bij uitstek, altijd op zoek naar het nieuwe. De Russische avant—garde aan het begin van de 20e eeuw zocht naar nieuwe vormen. Geen gelijkende afbeeldingen van de zichtbare werkelijkheid, maar eigen vormen met hun eigen werkelijkheid. Dat geldt ook voor Alexander Bobkin. Zijn probleem met de academiestijl waarin hij werd opgeleid, was het gebrek aan reislust. Het statische, academische, hoezeer dit ook technisch volmaakt mocht zijn, was te veel vervuld van de zichtbare werkelijkheid. Deze reis is niet geestelijk en voor Bobkin niet interessant. Het gaat hem niet om de uiterlijke werkelijkheid maar om de verinnerlijkte gelijkenis: ‘Wat je schildert is niet belangrijk, de “mentale” werkelijkheid erachter geeft leven aan een kunstwerk.’ Dit is de reis van Alexander Bobkin, een reis in de verborgen werkelijkheid achter het zichtbare beeld. Dit boek nodigt de toeschouwer uit die reis mee te maken.

Reizen in de Geest toont een keuze uit uit het werk van Alexander Bobkin uit de periode 1997-2004 en is verschenen bij gelegenheid van de opening van de expositie van de kunstenaar in Galerie Stills, Nijmegen, 2005.

© 2005 BnM Uitgevers, Nijmegen
ISBN 90 77907 01 7

Categorie:

De mens is van nature een reiziger, steeds op zoek naar nieuwe vergezichten. Een kunstenaar is een reiziger bij uitstek, altijd op zoek naar het nieuwe. De Russische avant—garde aan het begin van de 20e eeuw zocht naar nieuwe vormen. Geen gelijkende afbeeldingen van de zichtbare werkelijkheid, maar eigen vormen met hun eigen werkelijkheid. Dat geldt ook voor Alexander Bobkin. Zijn probleem met de academiestijl waarin hij werd opgeleid, was het gebrek aan reislust. Het statische, academische, hoezeer dit ook technisch volmaakt mocht zijn, was te veel vervuld van de zichtbare werkelijkheid. Deze reis is niet geestelijk en voor Bobkin niet interessant. Het gaat hem niet om de uiterlijke werkelijkheid maar om de verinnerlijkte gelijkenis: ‘Wat je schildert is niet belangrijk, de “mentale” werkelijkheid erachter geeft leven aan een kunstwerk.’ Dit is de reis van Alexander Bobkin, een reis in de verborgen werkelijkheid achter het zichtbare beeld. Dit boek nodigt de toeschouwer uit die reis mee te maken.

A human being is, by nature, a traveller, always searching for new horizons. An artist is pre—eminently a traveller, ceaselessly searching for something new. The Russian avant—garde movement emerged in the early part of the 2oth century seeking new artistic forms. Not satisfied with identical representations of visible reality, they created their own forms with their own reality. Alexander Bobkin shared this view. His conflict with the academy style in which he was trained was its lack of wanderlust. The static, academic style, however technically perfect it may be, was too preoccupied with visible reality. This journey is not spiritual and, for Bobkin, not interesting. He had no interest in external reality, but rather internal similitude: “What you paint is not important; the ‘mental’ reality behind it is what bestows life on a work of art.” This is the journey of Alexander Bobkin, a journey into the hidden reality behind the visible image. This book invites the audience to join him on this journey.

Reizen in de Geest toont een keuze uit uit het werk van Alexander Bobkin uit de periode 1997-2004 en is verschenen bij gelegenheid van de opening van de expositie van de kunstenaar in Galerie Stills, Nijmegen, 2005.

© 2005 BnM Uitgevers, Nijmegen
ISBN 90 77907 01 7