On the Edge 2

Op de rand staan van iets is als het navigeren door onbekende wateren. Het vraagt om moed en het loslaten van bekende oevers. Het personage in On The Edge 2 straalt rust uit, terwijl ze haar handen voor zich vouwt en in zichzelf keert. Ze bevindt zich op een plateau, als een kunstenaar op zoek naar nieuwe kleuren op het palet. De gekleurde lijn is als een navigatiehulpmiddel om haar de weg te wijzen door het onbekende. Het plateau waarop ze staat, is als een schip dat drijft in een zee van verandering. De mystieke leegte eromheen herinnert ons eraan dat het ontdekken van nieuwe horizonten gepaard gaat met onzekerheid en risico’s. Het personage beseft dat de enige manier om te groeien en vooruitgang te boeken is door het loslaten van het oude en het omarmen van de onbekende wateren. Want soms moeten we ons vertrouwde pad verlaten en onszelf uitdagen om de horizon te bereiken.